نمایش 1–12 از 20 نتیجه

دوره حقوقی 15 مرداد 1402

7,350,000 تومان
تاریخ دوره از 15 مرداد الی 18 مرداد ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی 25 تیر 1402

7,350,000 تومان
تاریخ دوره از 25 تیر الی 28 تیر ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی 4 تیر 1402

7,350,000 تومان
تاریخ دوره از 4 تیر الی 7 تیر ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی 5 شهریور 1402

7,350,000 تومان
تاریخ دوره از 5 شهریور الی 8 شهریور ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی آنلاین 15 مرداد 1402

5,850,000 تومان
تاریخ دوره از 15 مرداد الی 18 مرداد ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی آنلاین 25 تیر 1402

5,850,000 تومان
تاریخ دوره از 25 تیر الی 28 تیر ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی آنلاین 4 تیر 1402

5,850,000 تومان
تاریخ دوره از 4 تیر الی 7 تیر ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی آنلاین 5 شهریور 1402

5,850,000 تومان
تاریخ دوره از 5 شهریور الی 8 شهریور ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4