مدرسین آکادمی آموزش مشاور املاک

مهندس امید ابراهیمی

مدیر و موسس اولین آکادمی املاک ایران

خانم الهام شیخان

آموزش رفتار شناسی صحیح و اصولی

فرشته ایران نژاد, مدرس دوره‌ی آموزشی فن‌بیان و سخنرانی

استاد فرشته ایران نژاد

مدرس دوره‌ی آموزشی فن‌بیان و سخنرانی در دانشگاه تهران

دکتر محمد الماسی,مدرس دوره حقوقی املاک

دکتر محمد الماسی

مدرس دوره تخصصی حقوقی آموزش املاک

رضا رفیعی

رضا رفیعی

مدرس دیجیتال مارکتینگ

دکتر عرفان الله وردی

مشاور / مدرس فروش و اصول فنون مذاکره