مدرسین آکادمی آموزش مشاور املاک

مهندس امید ابراهیمی

مدیر و موسس اولین آکادمی املاک ایران

خانم الهام شیخان

آموزش رفتار شناسی صحیح و اصولی

فرشته ایران نژاد, مدرس دوره‌ی آموزشی فن‌بیان و سخنرانی

استاد فرشته ایران نژاد

مدرس دوره‌ی آموزشی فن‌بیان و سخنرانی در دانشگاه تهران

دکتر محمد الماسی

مدرس دوره تخصصی حقوقی آموزش املاک

رضا رفیعی

رضا رفیعی

مدرس دیجیتال مارکتینگ

دکتر عرفان الله وردی

مشاور / مدرس فروش و اصول فنون مذاکره