امید ابراهیمی, مدرس مشاور املاک

مهندس امید ابراهیمی

مدیر و موسس اولین آکادمی املاک ایران

دکتر علی محمد بیدارمغز

دکتر علی محمد بیدارمغز

متخصص طراحی و ارزیابی سخنرانی ها

فرشته ایران نژاد, مدرس دوره‌ی آموزشی فن‌بیان و سخنرانی

استاد فرشته ایران نژاد

مدرس دوره‌ی آموزشی فن‌بیان و سخنرانی در دانشگاه تهران

دکتر محمد الماسی,مدرس دوره حقوقی املاک

دکتر محمد الماسی

مدرس دوره تخصصی حقوقی آموزش املاک

رضا رفیعی

رضا رفیعی

مدرس دیجیتال مارکتینگ

دکتر ابراهیم وکیل

دکتر ابراهیم وکیل