دکتر ابراهیم وکیل

دکتر ابراهیم وکیل

مدرس اصول مشتری مداری
  • دارنده گواهینامه بیزنس فرنچایز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  • دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی-بازاریابی(Ph.D)

  • مدرس اصول مشتری مداری مرکز آموزش اتاق اصناف شمیرانات تهران

  • استاد گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی.