دکتر علی محمد بیدارمغز

دکتر علی محمد بیدارمغز

متخصص طراحی و ارزیابی سخنرانی ها
  • متخصص طراحی و ارزیابی سخنرانی ها، گردهمایی‌‌ها، دیدارها و تورهای ملی و بین‌المللی
  • رايزن اول کادر سياسی(بازنشسته)- وزارت امور خارجه، جمهوری اسلامی ايران.
  • رييس تشريفات نمايندگی دائم جمهوری اسلامی ايران- سازمان ملل متحد، نيويورک.
  •