فرشته ایران نژاد, مدرس دوره‌ی آموزشی فن‌بیان و سخنرانی

استاد فرشته ایران نژاد​

مدرس دوره‌ی آموزشی فن‌بیان و سخنرانی در دانشگاه تهران
  • مدرس دوره‌های سخنرانی مسابقات کشوری سخنرانی تریبون زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف
  • مدرس دوره‌ی سخنرانی و کنترل استرس سازمان انرژی اتمی
  •