نمایش 1–12 از 29 نتیجه

دوره پریمیر 11 شهریور ماه 1402

7,350,000 تومان
دوره پریمیر 11 شهریور ماه الی 15 شهریور ماه ۱۴۰۲ 20 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره پریمیر 17 تیر ماه 1402

7,350,000 تومان
دوره پریمیر 17 تیر ماه الی 21 تیر ماه ۱۴۰۲ 20 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره پریمیر 21 مرداد ماه 1402

7,350,000 تومان
دوره پریمیر 21 مرداد ماه الی 25 مرداد ماه ۱۴۰۲ 20 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی 15 مرداد 1402

7,350,000 تومان
تاریخ دوره از 15 مرداد الی 18 مرداد ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی 25 تیر 1402

7,350,000 تومان
تاریخ دوره از 25 تیر الی 28 تیر ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی 4 تیر 1402

7,350,000 تومان
تاریخ دوره از 4 تیر الی 7 تیر ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4