نمایش 13–24 از 29 نتیجه

دوره حقوقی 5 شهریور 1402

7,350,000 تومان
تاریخ دوره از 5 شهریور الی 8 شهریور ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی آنلاین 15 مرداد 1402

5,850,000 تومان
تاریخ دوره از 15 مرداد الی 18 مرداد ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی آنلاین 25 تیر 1402

5,850,000 تومان
تاریخ دوره از 25 تیر الی 28 تیر ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی آنلاین 4 تیر 1402

5,850,000 تومان
تاریخ دوره از 4 تیر الی 7 تیر ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره حقوقی آنلاین 5 شهریور 1402

5,850,000 تومان
تاریخ دوره از 5 شهریور الی 8 شهریور ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح الی 14 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره مشارکت در ساخت 01 مرداد 1402

10,500,000 تومان
تاریخ دوره از 01 مرداد الی 04 خرداد ۱۴۰۲ ساعت برگزاری : 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره مشارکت در ساخت 19 شهریور 1402

10,500,000 تومان
تاریخ دوره از 19 شهریور الی 21 شهریور ۱۴۰۲ ساعت برگزاری : 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره مشارکت در ساخت آنلاین 01 مرداد 1402

9,500,000 تومان
تاریخ دوره از 01 مرداد الی 04 مرداد ۱۴۰۲ ساعت برگزاری : 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره مشارکت در ساخت آنلاین 19 شهریور 1402

9,500,000 تومان
تاریخ دوره از 19 شهریور الی 21 شهریور ۱۴۰۲ ساعت برگزاری : 4 روز متوالی 16 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4

دوره وی آی پی 10 تیر 1402

7,350,000 تومان
تاریخ دوره از 10 تیر الی 14 تیر 1402 ساعت 10 صبح الی 14 5 روز متوالی 20 ساعت آموزش محل تشکیل کلیه کلاس ها : شهرک غرب بلوار دادمان کوچه فایزه دشتی بن بست یکم پلاک7 واحد4